Po co ewidencja narzędzi w firmie?

W niemal każdej firmie jest ewidencja wyposażenia i ewidencja środków trwałych. Czym jest więc ewidencja narzędzi w firmie i czy jest obowiązkowa? Na szczęście nie jest obowiązkowa z punktu widzenia prawa, natomiast obowiązkowa z punktu widzenia zarządzającego firmą z dużą liczbą narzędzi i urządzeń, która działa na przykład w branży budowlanej.

Główne koszty w firmach usługowo-budowlanych:

 • koszt zatrudnienia pracowników,
 • koszt materiałów,
 • koszt narzędzi i urządzeń wydawanych pracownikom z narzędziowni.

Ewidencja narzędzi w firmie pozwala na obniżenie tych ostatnich kosztów. Jest to sposób prosty ale często pomijany przez osoby zarządzające. Czym to jest spowodowane?

Pułapka!
Oszczędności wynikające ze zwolnienia pracownika, bądź zakupu innych materiałów po niższej cenie wydaje się rozwiązaniem, które od razu obniża koszt działania firmy.

Działanie takie może prowadzić do zmniejszenia możliwości realizacji optymalnej ilości zleceń oraz do obniżenia jakości usług i produktów

Ewidencji narzędzi w firmie pozwala na udoskonaleniu zarządzania firmą bez skutków ubocznych. Na czym w takim razie polega ewidencjonowanie narzędzi?

Cele ewidencji narzędzi w firmie:

 • ograniczenie narzędzi ukradzionych i zagubionych,
 • podgląd kto i kiedy dane narzędzie posiadał,
 • gdzie dane narzędzie się znajduje,
 • kiedy narzędzie było w przeglądzie bądź naprawie,
 • w jakim stanie jest narzędzie,
 • czy narzędzie jest dostępne.

Dzięki osiągnięciu celów ewidencji narzędzi i urządzeń po pewnym czasie zauważy się korzyści płynące z wdrożenia jej w przedsiębiorstwie.

Korzyści ewidencji narzędzi w firmie:

 • zmniejszenie kosztów ponoszonych na zakup narzędzi ukradzionych, bądź zagubionych,
 • możliwość lepszego planowania wykorzystania obecnie posiadanych narzędzi – koniec z zakupem narzędzia, które niepotrzebnie kupiono mając identyczne na stanie,
 • możliwość szybkiego identyfikowania gdzie narzędzie jest używane i przez kogo,
 • możliwość szybkiej oceny, czy firma posiada narzędzia niezbędne do nowego zlecenia,
 • narzędzia zawsze są sprawne z powodu bieżącego śledzenia ich stanu technicznego – koniec z zabieraniem na miejsce pracy niesprawnych urządzeń.

Niniejsze korzyści pozwolą na oszczędność pieniędzy, która nie pogorszy konkurencyjności przedsiębiorstwa a wręcz ją poprawi.

Weź pod uwagę
Ewidencja narzędzi w firmie nie wymaga dużego nakładu pracy ani finansów a jej ciągłość w czasie daje stałą redukcję kosztów.